Dansk dating Langeland

Langeland har gennem tiderne haft 31 kendte vindmøller, opført med henblik på forarbejdning af korn.

dansk dating Langeland

Den sidste kendte Mylting, der ejer gården, Jørgen Mylting, dør i Svendborg ca. Næste slægt, der med sikkerhed kan knyttes til Egeløkke, er den jyske slægt Hardebo eller Hardbou, som første gang nævnes i 1630. I år 1800 opføres hovedbygningen i ét stokværk af bindingsværk. 1890 forhøjes hovedbygningen med et stokværk, og avlsbygningerne flyttes.100 ha ved Dovns Klint, hvor endnu et hold heste er sat ud. Steensgård er en lille adelsgård Krogagergaard, der bliver nævnt første gang i år 1442, hvor en Peder Jacobsen af slægten Steensen i Krogager.I Stengade Skov på Østlangeland står et 200 år gammelt bøgetræ, kaldet ”Oehlenschlägers Bøg” opkaldt efter Adam Oehlenschläger, som man mener har skrevet den danske nationalsang Der er et yndigt land på dette sted. Den bliver i tidens løb til den anselige hovedgård Steensgaard.ca 1725 er Syd-og østfløjen nedrevet, samt nord- og vestfløjen restaureret. 1859 er en grundig restaurering gennemført, vestfløjen forlænget, og det nuværende tårn opført.1949 har hovedbygningen gennemgået en grundig restaurering.

Dansk dating Langeland

Denne last viste sig at være en samling våben, bestående af bl.a.11.000 Mannlicher-rifler, produceret hos Steyr i Østrig; 9.000 tyske Mausere; 4.600 ialienske Vetterlig-Vitali-rifler og ca 5 mio. Lasten var bestilt af major Frederick Hugh Crawford til Ulster Unionister til at udstyre Ulster befrielseshær i Irland.Langelandsfortet var en del af Danmarks forsvar af den vestlige del af Østersøområdet og aktivt med skydeklare kanoner skjult i stillinger under jorden indtil 1989. dansk dating Langeland-86 Skovsgård er en herregård fra midten af 1400-tallet, der ligger lidt syd for Lindelse.I forbindelse med ejerskab af Krogager nævnes også en Hans Jensen af den langelandske slægt Mylting, som udover relation til ejerskabet af Krogager også har relation til herregården Egeløkke. I år 1585 afsluttes opførelsen af en større bygning 600 meter fra den oprindelige Krogagergaard.

Bygningen er i ét plan med et ottekantet trappetårn midt på facaden og er omgivet af voldgrave. Derudover opfyldes gravene, og sidelængerne nedrives. I 1950 gennemgår Steensgaard en omfattende renovering. Nedergaard nævnes allerede i år 1409 under ejerskab af Bo Jepsen af den gamle, lavadelige slægt Algudsen. I 1937 istandsættes hovedbygning og avlsgården moderniseres. Egeløkke er en lille adelsgård, der kan spores tilbage til slutningen af middelalderen.Klassisk for stednavne på Langeland, har mange stednavne endelsen bølle, som kommer af ordet Bol – lille sted.På Langeland findes femten bøller: Emmerbølle, Ennebølle, Fuglsbølle, Havbølle, Illebølle, Kassebølle, Klausebølle, Korsebølle, Lejbølle, Næstebølle, Simmerbølle, Skattebølle, Svalebølle, Tressebølle samt Tullebølle.Danske toldere havde mistanke om, at lasten kunne indeholde våben til at bevæbne islandske, lokale ledere til kampen for løsrivelse fra Danmark.Men SS-Fanny flygtede i en storm og sejlede ud af dansk territorialfarvand.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *