Date ideer Holbæk

Nogle af succeserne har de dog kun modstræbende skabt på grund af pres fra skiftende regeringer.Det største fremskridt er opgøret med det asociale, velfærds- og sundhedstruende ventelistetyranni, som plagede sundhedsvæsnet for 15 år siden – måske det største bidrag i årtier til at skabe lighed i adgang og bedre kvalitet. Der er to vigtige årsager til dette, dels følgevirkningen af det løbende krav om 2 pct. var ved indførelsen et godt og vigtigt virkemiddel til at komme ventelister til livs, og det bidrog til nødvendige rationaliseringer og effektiviseringer, men det er også et værktøj med alvorlige bivirkninger, som nu, hvor ventetidsproblemet er langt mindre, overskygger virkningen.Her har regionerne udvist påfaldende mangel på initiativ og idéer, og flere af deres idéer har skabt mere og ikke mindre belastning af sygehuspersonalet.Deres eneste bud på styrkelse af primærsektoren har stort set været at foreslå meget dyre udadgående teams sammensat af det stærkt belastede sygehuspersonale samtidig med vedholdende tale om, at alle problemer i almen praksis kunne løses, hvis læger samles i store lægehuse.

Regionerne skal naturligvis lykønskes med jubilæet. Regionerne sikrede en tilpasning af sygehusinfrastrukturen og fik nedlagt mange små sygehuse, de styrede økonomien og skabte mange behandlingsfremskridt.Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, ajuster et mesurer les publicités et offrir une expérience plus sûre. fickdate ch Köln En cliquant sur le site ou en le parcourant, vous nous autorisez à collecter des informations sur et en dehors de Facebook via les cookies.Derfor lyder kravet om at fjerne tilskyndelser til aktivitet, som ikke flytter sundhed, med klarere og klarere røst. Ofte var der også en vis konservativ modstand mod ændringer i det stærkt siloopdelte sygehussystem.Men der er også en vis rådvildhed i regionerne, for hvordan vender man udviklingen, nu hvor der bør bremses eller fjernes aktivitet fra sygehusene? Men regionerne har udvist endnu en forsømmelighed, som skal rettes, hvis vi skal genoprette balancen og tålelige vilkår på sygehusene, og hvis regionerne skal udnytte viden om, at mange indikationer for en indsats er relative og med alternative valgmuligheder.

Date ideer Holbæk

Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles, consultez la Politique d’utilisation des cookies. Greens Blue Flame supplies propane tank installation services and delivery in the Houston, TX area deliver fresh flowers, green blooming plants siemens rail automation purchases additional kinesix software their work train control management majorgolflesson.John Wennberg, den berømte amerikanske forsker i sundhedsvæsenets funktion, viste for mange år siden, at al aktivitet i sygehusvæsnet kan opdeles i tre kategorier: det absolut nødvendige, hvor der ikke er alternativer – for eksempel behandling af kræft og blodpropper.Dernæst aktiviteter, hvor der er flere konkurrerende behandlinger – Det har presset ydelser ind på sygehuse, som burde håndteres i det nære sundhedsvæsen.

Ændringer kræver, at der er en infrastruktur i det nære sundhedsvæsen, som magter opgaven.

Man kunne hvert år bryste sig af 2-pct.-stigningen i aktivitet – som altså langt fra nødvendigvis var 2 pct. Det gik bl.a., fordi man, som før beskrevet, under dække af besparelsesretorik fik tilført en meget betydelig udvidelse af læge- og anden personalekapacitet.

Men nu går den ikke længere, og personalet er nu presset til det yderste.

optræning mod slidgigt versus indsættelse af nye knæ – og hvor tilgængeligheden af behandlingen og dialogen mellem patient og læge i høj grad styrer patientens valg.

Endelig er der for det tredje en del aktivitet, som i høj grad iværksættes og styres af læger, fordi man nu engang har teknikken og mulighederne, men uden at indsatsen egentlig øger sundhed – det gælder for eksempel en lang række kontrolbesøg i ambulatorier, en del billeddiagnostik ved kontrolbesøg mv. af al aktivitet tilhører den første gruppe med absolutte indikationer.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *