kvinde søger elsker Kerteminde

Brydninger, der omskabte Danmark fra et stillestående, enevældigtregeret rige til et dynamisk folkestyre. OLE HENRIK SVANEVed indkørslen til Valgmenighedskirken i Kerteminde sidder indmuret enmarmortavle, hvori er indhugget:»Her bode Henrik Svane fra 1814-1 825og her virkede han til Velsignelsefor Kristenlivet i Kerteminde og Omegn Et Vidnesbyrd herom er Valgmen ighedender satte ham dette Minde.«(Tavlen sad på Svanes hjem i Langegade 39 - nu nedrevet).

Svanehavde således engang et sammenstød med en sognepræst og sluttede medfølgende salut: »Når Kongen kalder præsterne så bliver de derefter; men vil Herren kalde dem, så bliver de som de skal være«.(Bukh: »En græsrodsbevægelse«, s. Det var djærve ord i ørerne på den enevældige konges velærværdigeembedsmand, sognepræsten; og myndighederne så med stigendemistænksombed på »de helliges« sammenkomster.Modsætningerne mellem disse to retninger tilspidsedes under stadig nyeformer op igennem hele 1800-tallet. ung dating Holstebro For til en vis grad er det samtidig enmodsætning mellem de akademiske teologer og lægfolk, der troede med livog sjæl.Hele tilværelsen må leves bortvendt fra Verden,som »I igger i det onde«.Disse vakte var tilbøjelige til at trække skel mellem»verdens børn« og sig selv som de frelste.

kvinde søger elsker Kerteminde

Disse ord og andre paragraffer blev brugt til at lukke munden på de vakte.Men selv om myndighederne var på vagt, og andre på egnen hånede dem oggenerede dem, Præsterne holdt sig til detforståelige og prædikede ikke meget om Jesus eller Helligånden.De opfattedei mange tilfælde evangelierne som formørket almuesnak.En dag han gik på gaden hørte han en stemme, som sagde til ham: »Drag dunu til Fyn; thi der har jeg levnet 7000 mand som ikke har bøjet knæ for Baal,dem skal du være et redskab til frelse«. Han følte sig kaldet ti I at fremme en inderl igere tro end den»vantro«, som præsterne prædikede.

  • Dating vergleich Hannover
  • Casual dating vergleich Essen
  • Ich suche eine frau kostenlos Düsseldorf
  • Casual treffen Dortmund
  • Single wohnung remscheid
  • Datingsider for voksne Høje-Taastrup
  • Internet dating Recklinghausen
  • Online dating komplett kostenlos Dortmund

Men selvom denne kaldelsesoplevelse er ejendommelig, var Svane ikkenogen sværmer ellerfølelsesdyrker.

Som ung skomagersvend, født i 1740, havde han været på valsen i Tyskland.

I Berlin hav Ue han mødt »de mähriske brødre«, enmenighedsdannelse der bl.a.

Iagde vægt på, at hele tilværelsen skulleindrettes efter evangeliet.

De var altså personligt indadvendte kristne, der vil le gøre troen til enlivssag og ikke kun et fornuftsmæssigt anliggende. Han var en af de fåpræster i byen, der ikke hyldede forstanden og fornuften og satte Biblen påden fjerneste hylde.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *