Senior date dk login Lejre

SLÆGTS- OG LOKALHISTORISK FORENING DJURSLAND Foredrag om Den Danske Kaffehistorie ved seniorforsker Et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid. professor Tony Martin fortæller om, hvorledes Christian V's Matrikel og forarbejderne hertil kan bruges som kilde af slægtsforskere og lokalhistorikere. Foredrag om tyske flygtninge i Danmark 1945-49 ved museumsinspektør John V. I begyndelsen af 1945 kom 250.000 østtyske flygtninge over Østersøen til Danmark og blev placeret i lejre over hele landet – også flere steder på Djursland.

senior date dk login Lejre

Efter kaffepausen vises kilderne om personerne, således at du får en vejledning til at finde oplysninger om eventuelle kriminelle slægtninge. Specielt vil foredraget have fokus på erhvervsarkiver og de udfordringer der ligger i arbejdet med lige netop denne slags arkiver.Kort sagt: Hvorfor ser vor danske jul ud, som den gør? kostenlos kennenlernen flirten Karlsruhe Hvidovre Slægtsforskere Johanne Louison Thorup Koudal, Det danske Huguenotsamfund, fortæller om Huguenotterne - "De reformerte calvinister i Danmark og i udlandet". I 1700-tallet valgte en del fattige kvinder i hemmelighed at tage mandsklæder på og gennem flere år udgive sig for mænd. Vi skal denne aften beskæftige os med danskerne i fest og glæde.Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor dans og musik, og han vil, i billede og lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede og hyggede sig med, når de var til gilde. Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. ”Amtmanden og familiesagerne” Gennem årene har amtmanden haft mange forskellige opgaver. været en central person i sager omkring skilsmisser, adoptioner, faderskabssager, alimentations-sager og navneændringer.Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes. Foredraget ser nærmere på de Slægtshistoriske oplysninger, som vi kan finde i dette materiale.

Senior date dk login Lejre

Foredrag om ”Havet, kalken, den lette jord og købstaden Grenaa” ved museumsinspektør Nina Adamsen, Museum Østjylland.Foredraget er en optakt til museets nye basisudstilling, der åbner januar 2017.Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Uægte børn og arme kvinder (DIS) V/Michael Dupont.Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. I foråret 1893 kom de første 400 polske landarbejdere til Lolland for at arbejde i roemarkerne.Bogen forener hans egen slægtshistorie med Danmarks forvandling fra landbrugsland til industriland og fortæller historien om den gamle landbokultur. Hvorfor gør vi danske egentligt, som vi gør i december?

Hvorfor er der trommer og trompeter og små dannebrogsflag på vort juletræ?

Mette Seidelin, Arkivar, forsker, ph.d., Rigsarkivet. ”Retsbetjenten - lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt” Retsbetjenten er en fællesbetegnelse for de byfogeder, herredsfogeder og birkedommere, som før 1919 varetog den lokale politi- og domstolsforvaltning. ” Jørgen Christensen vil fortælle om, hvordan man på basis af forarbejdet til 1844-matriklen kan kombinere oplysninger derfra med de mange muligheder i ”Danmarks Arealinformation”.

Foredraget belyste retsbetjentens mangeartede opgaver og præsenterede, hvorledes man kan bruge kilder fra retsbetjentene til at komme tæt på sine aner. I mange tilfælde kan man lokalisere en forfaders bopæl meget præcist, få et godt indtryk af, hvor meget jord han rådede over, tegne hans jord ind på et landkort som illustration til en slægtsbog, etc. Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn Erik Kann, genealog ved Øjenklinikken, Rigshospitalet: Daisy vores arkivalske livsnerve.

Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening Jævne folks levnedsbeskrivelser v/ Asbjørn Romvig Thomsen, Viborg PHD. Hvor findes de arkivalske bidrag, der tilsammen danner biografien eller levnedsbeskrivelsen for vore aner?

Vækkelser og vækst i Vestjylland v/ Per Lunde Lauridsen, Museumsinspektør v/ Ringkøbing-Skjern Museer.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *